Tipareste acest articol
Home / Comunitate / Rezultatul selecției dosarelor de înscriere depuse de candidați la concursul de recrutare, organizat în data de 02 august 2021 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere depuse de candidați la concursul de recrutare, organizat în data de 02 august 2021 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

În conformitate cu prevederile art.40, alin.1, lit.a) și art.50, alin.2 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în urma verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

  Nr.   crt.Număr înregistrare      dosar de înscriere    candidatFuncția publică de execuțievacantă/CompartimentRezultatul selecției dosarelor
1.    47772/08.07.2021Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartimentul Tehnic-Investiții-Eficiență Energetică-Avize și Acorduri – Serviciul Arhitect ȘefAdmis
2.49590/15.07.2021-” –Respins, nu face dovada vechimii în specialitatea studiilor necesare
3.      48751/13.07.2021Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior/Compartimentul contencios – Biroul Juridic-Contencios-Administrație Publică LocalăAdmis

    Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 02 august 2021, ora 1000 la sediul Primăriei orașului Năvodari.

    Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult        24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Epuraș Viorica, referent de specialitate – Comp. Resurse Umane, sub sancțiunea decăderii din acest drept.                                    
        În conformitate cu prevederile Art.67^1 din H.G. nr.611/2008: ”Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.”

  Secretar comisie,

Referent de specialitate,

Epuraș Viorica

       Afișat astăzi  21.07.2021, ora 13,30 la sediul și pe pagina de internet a Primăriei orașului Năvodari

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *